Traducere / Cifrele


Învățați finlandeză - Cifrele
Învățați finlandeză - Cifrele
www.loecsen.com

Română Finlandeză
Zero Nolla
Unu Yksi
Doi Kaksi
Trei Kolme
Patru Neljä
Cinci Viisi
Şase Kuusi
Şapte Seitsemän
Opt Kahdeksan
Nouă Yhdeksän
Zece Kymmenen
Unsprezece Yksitoista
Doisprezece Kaksitoista
Treisprezece Kolmetoista
Paisprezece Neljätoista
Cincisprezece Viisitoista
Șaisprezece Kuusitoista
Şaptesprezece Seitsemäntoista
Optsprezece Kahdeksantoista
Nouăsprezece Yhdeksäntoista
Douăzeci Kaksikymmentä
Douăzeci şi unu Kaksikymmentäyksi
Douăzeci şi doi Kaksikymmentäkaksi
Douăzeci şi trei Kaksikymmentäkolme
Douăzeci şi patru Kaksikymmentäneljä
Douăzeci şi cinci Kaksikymmentäviisi
Douăzeci şi şase Kaksikymmentäkuusi
Douăzeci și șapte Kaksikymmentäseitsemän
Douăzeci şi opt Kaksikymmentäkahdeksan
Douăzeci şi nouă Kaksikymmentäyhdeksän
Treizeci Kolmekymmentä
Treizeci şi unu Kolmekymmentäyksi
Treizeci şi doi Kolmekymmnetäkaksi
Treizeci şi trei Kolmekymmentäkolme
Treizeci şi patru Kolmekymmentäneljä
Treizeci şi cinci Kolmekymmentäviisi
Treizeci şi şase Kolmekymmentäkuusi
Patruzeci Neljäkymmentä
Cincizeci Viisikymmentä
Șaizeci Kuusikymmentä
Şaptezeci Seitsemänkymmentä
Optzeci Kahdeksankymmentä
Nouăzeci Yhdeksänkymmentä
O sută Sata
O sută cinci Sataviisi
Două sute Kaksisataa
Trei sute Kolmesataa
Patru sute Neljäsataa
O mie Tuhat
O mie cinci sute Tuhat viisisataa
Două mii Kaksi tuhatta
Zece mii Kymmenen tuhatta
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile