Traducere / Cifrele


Învățați italiană - Cifrele
Învățați italiană - Cifrele
www.loecsen.com

Română Italiană
Zero Zero
Unu Uno
Doi Due
Trei Tre
Patru Quattro
Cinci Cinque
Şase Sei
Şapte Sette
Opt Otto
Nouă Nove
Zece Dieci
Unsprezece Undici
Doisprezece Dodici
Treisprezece Tredici
Paisprezece Quattordici
Cincisprezece Quindici
Șaisprezece Sedici
Şaptesprezece Diciassette
Optsprezece Diciotto
Nouăsprezece Diciannove
Douăzeci Venti
Douăzeci şi unu Ventuno
Douăzeci şi doi Ventidue
Douăzeci şi trei Ventitre
Douăzeci şi patru Ventiquattro
Douăzeci şi cinci Venticinque
Douăzeci şi şase Ventisei
Douăzeci și șapte Ventisette
Douăzeci şi opt Ventotto
Douăzeci şi nouă Ventinove
Treizeci Trenta
Treizeci şi unu Trentuno
Treizeci şi doi Trentadue
Treizeci şi trei Trentatre
Treizeci şi patru Trentaquattro
Treizeci şi cinci Trentacinque
Treizeci şi şase Trentasei
Patruzeci Quaranta
Cincizeci Cinquanta
Șaizeci Sessanta
Şaptezeci Settanta
Optzeci Ottanta
Nouăzeci Novanta
O sută Cento
O sută cinci Cento-cinque
Două sute Duecento
Trei sute Trecento
Patru sute Quattrocento
O mie Mille
O mie cinci sute Millecinquecento
Două mii Duemila
Zece mii Diecimila
9.3/10 (4 voturi)

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile