Traducere / Cînd avem probleme


Învățați japoneză - Cînd avem probleme
Învățați japoneză - Cînd avem probleme
www.loecsen.com

Română Japoneză
Unde este farmacia, vă rog? すみません、 ちょっといいですか? - sumimasen, chotto ii desu ka
M-am rătăcit 道に迷っているんです - michi ni mayotte irun desu
Ce doriți? 何にしましょうか? - nani ni shimashō ka ?
Ce s-a întâmplat? どうしたのですか? - dōshita no desu ka ?
Unde pot găsi un interpret? 通訳は どこで頼めますか? - tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? 最寄の薬局は どこですか? - moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
N-ați putea să chemați un doctor, vă rog? すみません、医者を呼ん でもらえますか? - sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
Ce tratament urmați în momentul de față? 今 何かの治療をうけていますか? - ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
Un spital 病院 - byōin
O farmacie 薬局 - yakkyoku
Un doctor 医者 - isha
Serviciu medical 医療サービス - iryō sābisu
Mi-am pierdut actele 身分証明書を失くしました - mibun shōmeisho wo nakushi mashita
Mi-au furat actele 身分証明書を盗まれました - mibun shōmeisho wo nusumare mashita
Biroul obiectelor găsite お忘れ物預かり所 - owasuremono azukarisho
Postul de securitate 救護所 - kyūgosho
Ieșire de serviciu 非常口 - hijyōguchi
Poliţia 警察 - keisatsu
Actele 身分証明書 - mibun shōmeisho
Banii お金 - okane
Paşaport パスポート - pasupōto
Bagaje 荷物 - nimotsu
Nu, mulţumesc E în regulă 結構です、ありがとう - kekkō desu, arigatō
Lăsaţi-mă în pace! ほっといて! - hottoite!
Plecaţi! あっちに行って! - acchi ni itte !

Loecsen Print
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile