Traducere / Cifrele


Învățați letonă - Cifrele
Învățați letonă - Cifrele
www.loecsen.com

Română Letonă
Zero Nulle
Unu Viens
Doi Divi
Trei Trīs
Patru Četri
Cinci Pieci
Şase Seši
Şapte Septiņi
Opt Astoņi
Nouă Deviņi
Zece Desmit
Unsprezece Vienpadsmit
Doisprezece Divpadsmit
Treisprezece Trīspadsmit
Paisprezece Četrpadsmit
Cincisprezece Piecpadsmit
Șaisprezece Sešpadsmit
Şaptesprezece Septiņpadsmit
Optsprezece Astoņpadsmit
Nouăsprezece Deviņpadsmit
Douăzeci Divdesmit
Douăzeci şi unu Divdesmit viens
Douăzeci şi doi Divdesmit divi
Douăzeci şi trei Divdesmit trīs
Douăzeci şi patru Divdesmit četri
Douăzeci şi cinci Divdesmit pieci
Douăzeci şi şase Divdesmit seši
Douăzeci și șapte Divdesmit septiņi
Douăzeci şi opt Divdesmit astoņi
Douăzeci şi nouă Divdesmit deviņi
Treizeci Trīsdesmit
Treizeci şi unu Trīsdesmit viens
Treizeci şi doi Trīsdesmit divi
Treizeci şi trei Trīsdesmit trīs
Treizeci şi patru Trīsdesmit četri
Treizeci şi cinci Trīsdesmit pieci
Treizeci şi şase Trīsdesmit seši
Patruzeci Četrdesmit
Cincizeci Piecdesmit
Șaizeci Sešdesmit
Şaptezeci Septiņdesmit
Optzeci Astoņdesmit
Nouăzeci Deviņdesmit
O sută Simts
O sută cinci Simts pieci
Două sute Divi simti
Trei sute Trīs simti
Patru sute Četri simti
O mie Tūkstotis
O mie cinci sute Tūkstotis pieci simti
Două mii Divi tūkstoši
Zece mii Desmit tūkstoši
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile