Traducere / Învăţăm


Învățați sîrbă - Învăţăm
Învățați sîrbă - Învăţăm
www.loecsen.com

Română Sîrbă
Vrei să înveți câteva cuvinte? Želiš li naučiti par reči? - jelich li naoutchiti par retchi
Da, desigur Da, naravno! - da, naravno
Cum se numeşte? Šta je to? - chta yé to
Este o masă To je sto - to yé sto
O masă, înţelegi? Sto. Razumeš? - sto. razoumech
Nu înţeleg Ne razumem - né razoumem
Poţi să repeţi, te rog? Možeš li, molim te, ponoviti? - mojech li, molim te, ponoviti
N-ai putea să vorbești mai încet? Možeš li, molim te, govoriti sporije? - mojech li, molim te, govoriti sporiye
Te rog, n-ai putea s-o scrii? Možeš li to napisati, molim te? - moyech li to napisati, molim te
Am înţeles Razumeo sam - razoumeo sam

Loecsen Print
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile