Traducere / Cifrele


Învățați spaniolă - Cifrele
Învățați spaniolă - Cifrele
www.loecsen.com

Română Spaniolă
Zero Cero
Unu Uno
Doi Dos
Trei Tres
Patru Cuatro
Cinci Cinco
Şase Seis
Şapte Siete
Opt Ocho
Nouă Nueve
Zece Diez
Unsprezece Once
Doisprezece Doce
Treisprezece Trece
Paisprezece Catorce
Cincisprezece Quince
Șaisprezece Dieciseis
Şaptesprezece Diecisiete
Optsprezece Dieciocho
Nouăsprezece Diecinueve
Douăzeci Veinte
Douăzeci şi unu Veintiuno
Douăzeci şi doi Veintidos
Douăzeci şi trei Veintres
Douăzeci şi patru Veinticuatro
Douăzeci şi cinci Veinticinco
Douăzeci şi şase Veintiseis
Douăzeci și șapte Veintisiete
Douăzeci şi opt Veintiocho
Douăzeci şi nouă Veintinueve
Treizeci Treinta
Treizeci şi unu Treinta y uno
Treizeci şi doi Treinta y dos
Treizeci şi trei Treinta y tres
Treizeci şi patru Treinta y cuatro
Treizeci şi cinci Treinta y cinco
Treizeci şi şase Treinta y seis
Patruzeci Cuarenta
Cincizeci Cincuenta
Șaizeci Sesenta
Şaptezeci Setenta
Optzeci Ochenta
Nouăzeci Noventa
O sută Cien
O sută cinci Ciento cinco
Două sute Doscientos
Trei sute Trecientos
Patru sute Cuatrocientos
O mie Mil
O mie cinci sute Mil quinientos
Două mii Dos mil
Zece mii Diez mil
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile