Traducere / Cifrele


Învățați tailandeză - Cifrele
Învățați tailandeză - Cifrele
www.loecsen.com

Română Tailandeză
Zero ศูนย์ - Sun
Unu หนึ่ง - Nueng
Doi สอง - Song
Trei สาม - Sam
Patru สี่ - Si
Cinci ห้า - Ha
Şase หก - Hok
Şapte เจ็ด - Chet
Opt แปด - Paet
Nouă เก้า - Kao
Zece สิบ - Sip
Unsprezece สิบเอ็ด - Sip Et
Doisprezece สิบสอง - Sip Song
Treisprezece สิบสาม - Sip Sam
Paisprezece สิบสี่ - Sip Si
Cincisprezece สิบห้า - Sip Ha
Șaisprezece สิบหก - Sip Hok
Şaptesprezece สิบเจ็ด - Sip Chet
Optsprezece สิบแปด - Sip Paet
Nouăsprezece สิบเก้า - Sip Kao
Douăzeci ยี่สิบ - Yisip
Douăzeci şi unu ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Douăzeci şi doi ยี่สิบสอง - Yisip Song
Douăzeci şi trei ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Douăzeci şi patru ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Douăzeci şi cinci ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Douăzeci şi şase ยี่สิบหก - Yisip Hok
Douăzeci și șapte ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Douăzeci şi opt ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Douăzeci şi nouă ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Treizeci สามสิบ - Samsip
Treizeci şi unu สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Treizeci şi doi สามสิบสอง - Samsip Song
Treizeci şi trei สามสิบสาม - Samsip Sam
Treizeci şi patru สามสิบสี่ - Samsip Si
Treizeci şi cinci สามสิบห้า - Samsip Ha
Treizeci şi şase สามสิบหก - Samsip Hok
Patruzeci สี่สิบ - Si Sip
Cincizeci ห้าสิบ - Ha Sip
Șaizeci หกสิบ - Hok Sip
Şaptezeci เจ็ดสิบ - Chet Sip
Optzeci แปดสิบ - Paet Sip
Nouăzeci เก้าสิบ - Kao Sip
O sută หนึ่งร้อย - Nueng Roi
O sută cinci หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Două sute สองร้อย - Song Roi
Trei sute สามร้อย - Sam Roi
Patru sute สี่ร้อย - Si Roi
O mie หนึ่งพัน - Nueng Phan
O mie cinci sute หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Două mii สองพัน - Song Phan
Zece mii หนึ่งหมื่น - Nueng Muen

Loecsen Print
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile