Alfabet (Tailandeză)

1

 • ก > ระป๋อง > O găleată
  Play
 • ข > นมปัง > Pîine
  Play
 • ค > รับ, ตกลง > Da, desigur
  Play
 • ง > เิน > Banii
  Play
 • จ > ะคิดราคาเท่าไหร่ครับ > Cât va costa?
  Play
 • ช > นบท > Țară
  Play
 • ซ > าร่าอยู่ไหมครับ > Sara este aici, vă rog?
  Play
 • ด > ิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ > Te invit
  Play
 • ต > กลงค่ะ > De acord
  Play
 • ถ > รจักรยาน > Bicicletă
  Play
 • ท > ราย > Nisip
  Play
 • ธ > เออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ > Ea-i la servici
  Play
 • น > ม > Lapte
  Play
 • บ > ขวนนี้ค่ะ > Acesta
  Play
 • ป > ั๊มนํ้ามัน > Benzinăria
  Play
 • ผ > มขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ > Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog?
  Play
 • ฝ > นจะตกค่ะ > Va ploua
  Play
 • พ > บกันพรุ่งนี้ค่ะ > Pe mâine!
  Play
 • ภ > รรยาของผมครับ > Soţia mea
  Play
 • ม > ันฝรั่ง > Cartofi
  Play
 • ย > ินดีด้วยนะคะ > Felicitări !
  Play
 • ร > ถจักรยาน > Bicicletă
  Play
 • ล > าก่อนครับ > Salut!
  Play
 • ว > ันจันทร์ > Luni
  Play
 • ศ > ูนย์ > Zero
  Play
 • ส > ระนํ้า > O piscină
  Play
 • ห > ก > Şase
  Play
 • อ > พาร์ตเม้นท์ > Apartament
  Play
 • กั > กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ > Cu paste făinoase
  Play
 • กา > กางเกงว่ายนํ้า > Costum de bae
  Play
 • กิ > กินข้าวค่ะ > A mânca
  Play
 • กุ > กุ้งหอยปูปลา > Crustacee
  Play
 • เก > เกิดอะไรขึ้นครับ > Ce s-a întâmplat?
  Play
 • แก > แก้ว > un pahar
  Play
 • กร > กระป๋อง > O găleată
  Play