( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile

+ 15 teme
Expresii de bază, Conversație, A căuta o persoană, Despre timp, Cum ne luăm la revedere, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hotel, Plaja, Familia, Sentimentele, Învăţăm, Culorile, Cifrele, Cînd avem probleme,

Traducere / Cifrele


Învățați ungurească - Cifrele
Învățați ungurească - Cifrele


Română Ungurească
Zero Nulla
Unu Egy
Doi Kettő
Trei Három
Patru Négy
Cinci Öt
Şase Hat
Şapte Hét
Opt Nyolc
Nouă Kilenc
Zece Tíz
Unsprezece Tizenegy
Doisprezece Tizenkettő
Treisprezece Tizenhárom
Paisprezece Tizennégy
Cincisprezece Tizenöt
Șaisprezece Tizenhat
Şaptesprezece Tizenhét
Optsprezece Tizennyolc
Nouăsprezece Tizenkilenc
Douăzeci Húsz
Douăzeci şi unu Huszonegy
Douăzeci şi doi Huszonkettő
Douăzeci şi trei Huszonhárom
Douăzeci şi patru Huszonnégy
Douăzeci şi cinci Huszonöt
Douăzeci şi şase Huszonhat
Douăzeci și șapte Huszonhét
Douăzeci şi opt Huszonnyolc
Douăzeci şi nouă Huszonkilenc
Treizeci Harminc
Treizeci şi unu Harmincegy
Treizeci şi doi Harminckettő
Treizeci şi trei Harminchárom
Treizeci şi patru Harmincnégy
Treizeci şi cinci Harmincöt
Treizeci şi şase Harminchat
Patruzeci Negyven
Cincizeci Ötven
Șaizeci Hatvan
Şaptezeci Hetven
Optzeci Nyolcvan
Nouăzeci Kilencven
O sută Száz
O sută cinci Százöt
Două sute Kétszáz
Trei sute Háromszáz
Patru sute Négyszáz
O mie Ezer
O mie cinci sute Ezerötszáz
Două mii Kétezer
Zece mii Tízezer

Loecsen Print