Alfabet (Vietnameză)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Unde se găsește spălătoria?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Unde se găsește spălătoria?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Unde vreţi să mergeţi?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Aceasta e o mâncare caldă?
  Play
 • T T > Mặt trời > Soare
  Play