Перевод / Цифры


Kурсы Бирманский - Цифры
Kурсы Бирманский - Цифры
www.loecsen.com

Русский Бирманский
Ноль သုည / ၀ - thoN ŋya
один တစ္ / ၁ - titʔ
Два ႏွစ္ / ၂ - nhit'
Три သံုး / ၃ - thouN
Четыре ေလး / ၄ - léi
Пять ငါး / ၅ - ŋa
Шесть ေျခာက္ / ၆ - chaukʔ
Семь ခုႏွစ္ / ၇ - kouN nhit'
Восемь ရွစ္ / ၈ - chit ?
Девять ကိုး / ၉ - ko
Десять တစ္ဆယ္ / ၁၀ - thit sai
Одиннадцать ဆယ့္တစ္ / ၁၁ - seʔ titʔ
Двенадцать ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂ - seʔ nhit'
Тринадцать ဆယ့္သံုး / ၁၃ - seʔthouN
Четырнадцать တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄ - seʔ léi
Пятнадцать တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Шестнадцать တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Семнадцать တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Восемнадцать တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈ - seʔ chitʔ
Девятнадцать ဆယ့္ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Двадцать ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀ - nhit sai
Двадцать один ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Двадцать два ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Двадцать три ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Двадцать четыре ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Двадцать пять ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Двадцать шесть ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Двадцать семь ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Двадцать восемь ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Двадцать девять ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Тридцать သံုးဆယ္ / ၃၀ - thouN sai
Тридцать один သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Тридцать два သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Тридцать три သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Тридцать четыре သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Тридцать пять သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Тридцать шесть သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Сорок ေလးဆယ္ / ၄၀ - léi sai
Пятьдесят ငါးဆယ္ / ၅၀ - ŋa sai
Шестьдесят ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀ - chauk sai
Семьдесят ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀ - kouN nhit' sai
Восемьдесят ရွစ္ဆယ္ / ၈၀ - chit ? Sai
Девяносто ကိုးဆယ္ / ၉၀ - ko sai
Сто တစ္ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Сто пять တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Двести ႏွစ္ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Триста သံုးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Четыреста ေလးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Тысяча တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀ - titʔ taung
Тысяча пятьсот တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Две тысячи ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀ - nhit taung
Десять тысяч တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung
10.0/10 (1 голоса)

Оставляйте свои комментарии, замечания и пожелания!

Показать комментарии