алфавит (Вьетнамский)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Где находится прачечная?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Где находится прачечная?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Куда вам ехать?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Это горячее блюдо?
  Play
 • T T > Mặt trời > Солнце
  Play