Burmanski > Alfabet

Alfabet : Burmanski

BurmanskiSrpski
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး Kačket
2
က္ရင္း Viljuška
3
ုဏ္ယူပါတယ္ Čestitam!
4
5
ါး / ၅ Pet
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား Želiš li naučiti par reči?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္ Predgrađe
8
ူလိုင္ Juli
9
10
11
စာ Večera
12
13
အေရးေပၚာန Stanica prve pomoći
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္ Čestitam!
17
စ္ / ၁ Jedan
18
ပ္ေျပာျပပါဦး Možeš li, molim te, ponoviti?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ Ovo je moja adresa
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ Do vrha, molim
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Samo malo
22
င္လယ္ More
23
န္ခြက္ Čaša
24
ုဒၶဟူးေန႕ Sreda
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား Vozni red autobusa?
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕ Ne hvala, previše sam umoran
27
္ဘီယန္း စကားမေျပာတတ္ဘူး
[ Bamar sa kā me pyau tatɁ bū ]
Ne, ne govorim burmanski
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား Imate li vozni red vozova?
29
ဘက္ရည္ Čaja
30
ိုင္ Vina
31
င့္အတြက္ Na zdravlje!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။ Povrće
33
34
ခန္း Soba
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ Vreme će se promeniti
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး Kačket
39
ျပီ April
40
ဂုတ္ Avgust
41