Översättning / Siffror


Studieteknik bretonska - Siffror
Studieteknik bretonska - Siffror
www.loecsen.com

Svenska Bretonska
Noll Netra e-bet
Ett Unan
Två Daou
Tre Tri
Fyra Pevar
Fem Pemp
Sex C’hwec’h
Sju Seizh
Åtta Eizh
Nio Nav
Tio Dek
Elva Unnek
Tolv Daouzek
Tretton Trizek
Fjorton Pevarzek
Femton Pemzek
Sexton C’hwezek
Sjutton Seitek
Arton Triwec’h
Nitton Naontek
Tjugo Ugent
Tjugoett Unan warn-ugent
Tjugotvå Daou warn-ugent
Tjugotre Tri warn-ugent
Tjugofyra Pevar warn-ugent
Tjugofem Pemp warn-ugent
Tjugosex C’hwec’h warn-ugent
Tjugosju Seizh warn-ugent
Tjugoåtta Eizh warn-ugent
Tjugonio Nav warn-ugent
Trettio Tregont
Trettioett Unan ha tregont
Trettiotvå Daou ha tregont
Trttiotre Tri ha tregont
Trettiofyra Pevar ha tregont
Trettiofem Pemp ha tregont
Trettiosex C’hwec’h ha tregont
Fyrtio Daou-ugent
Femtio Hanter-kant
Sextio Tri-ugent
Sjuttio Dek ha tri-ugent
Åttio Pevar-ugent
Nittio Dek ha pevar-ugent
Ett hundra Kant
Ett hundrafem Kant pemp
Två hundra Daou c’hant
Tre hundra Tri c’hant
Fyra hundra Pevar c’hant
Ett tusen Mil
Två tusen Daou vil
Tio tusen Dek mil
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer