Översättning / Vid problem


Studieteknik danska - Vid problem
Studieteknik danska - Vid problem
www.loecsen.com

Svenska Danska
Skulle ni kunna hjälpa mig? Undskyld, kan du hjælpe mig?
Jag är vilse Jeg er faret vild
Vad vill ni ha? Hvad vil du have ?
Vad hände? Hvad sker der ?
Var kan jag hitta en tolk? Hvor kan jeg finde en tolk ?
Var finns närmsta apotek? Hvor er det nærmeste apotek?
Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? Kan du ringe efter en læge ?
Vilken slags behandling går ni på för tillället? Hvilken behandling følger du?
Ett sjukhus Et hospital
Ett apotek Et apotek
En läkare En læge
Vårdcentral Skadestuen
Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. Jeg har mistet mine papirer
Mina identitets-handlingar har blivit stulna. Jeg har fået stjålet mine papirer
Hittegodsavdelning. Hittegodskontoret
Första hjälpen Samarit
Nödutgång Ñødudgang
Polisen Politiet
Handlingar Noget id
Pengar Penge
Pass Pas
Bagage Bagage
Nej tack, det är bra Nej tak, ellers tak
Låt mig vara ifred! Lad mig være I fred
Försvinn! Forsvind!, vær venlig at gå
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer