( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer
Videos: English Pronunciation

english-with-a-smile

+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Söka någon


Studieteknik engelska - Söka någon
Studieteknik engelska - Söka någon


Svenska Engelska
Är Sara här? Excuse me, is Sarah here?
Ja, hon är här Yes, she's here
Hon gick ut She's out
Ni kan ringa henne på hennes mobil You can call her on her mobile phone
Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? Do you know where I could find her?
Hon är på jobbet She is at work
Hon är hemma She is at home
Är Julien här? Excuse me, is Julien here?
Ja, han är här Yes, he's here
Han gick ut He's out
Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? Do you know where I could find him?
Ni kan ringa honom på hans mobil You can call him on his mobile phone
Han är på jobbet He is at work
Han är hemma He is at home

Loecsen Print