Videos: English Pronunciation

english-with-a-smile

Översättning / Vid problem


Studieteknik engelska - Vid problem
Studieteknik engelska - Vid problem


Svenska Engelska
Skulle ni kunna hjälpa mig? Can you help me, please?
Jag är vilse I'm lost
Vad vill ni ha? What would you like?
Vad hände? What happened?
Var kan jag hitta en tolk? Where could I find an interpreter?
Var finns närmsta apotek? Where is the nearest chemist's shop?
Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? Can you call a doctor, please
Vilken slags behandling går ni på för tillället? Which kind of treatment are you undergoing at the moment?
Ett sjukhus a hospital
Ett apotek a chemist's
En läkare a doctor
Vårdcentral Medical department
Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. I lost my papers
Mina identitets-handlingar har blivit stulna. My papers have been stolen
Hittegodsavdelning. Lost-property office
Första hjälpen First-aid station
Nödutgång Emergency exit
Polisen The police
Handlingar Papers
Pengar Money
Pass Passport
Bagage Luggage
Nej tack, det är bra I'm ok, thanks
Låt mig vara ifred! Leave me alone!
Försvinn! Go away!

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer