+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Lära sig


Studieteknik finska - Lära sig
Studieteknik finska - Lära sig


Svenska Finska
Vill du lära dig några ord? Haluatko oppia muutaman sanan?
Okej! Selvä
Vad heter det? Mikä tämän nimi on?
Det är ett bord Se on pöytä
Ett bord. Förstår du? Pöytä, ymmärrätkö?
Jag förstår inte En ymmärrä
Kan du säga det en gång till? Voitko toistaa?
Kan du tala lite långsammare? Voisitko puhua hitaammin?
Skulle du kunna skriva det? Voisitko kirjoittaa sen?
Jag förstår Ymmärsin

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer