Översättning / Lära sig


Studieteknik hebreiska - Lära sig
Studieteknik hebreiska - Lära sig
www.loecsen.com

Svenska Hebreiska
Vill du lära dig några ord? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים - ata rotse lilmod kama mylym?
Okej! כן, בסדר! - ken, beseder!
Vad heter det? איך זה נקרא - eyh ze nykra?
Det är ett bord זה שולחן - ze shulhan
Ett bord. Förstår du? ?שולחן, אתה מבין - shulhan, ata mavyn?
Jag förstår inte אני לא מבין - any lo mevyn
Kan du säga det en gång till? ?את יכולה לומר שוב בבקשה - at yhola lomar shuv bevakasha?
Kan du tala lite långsammare? את יכולה לדבר מעט לאט יותר - at yhola ledaber m'eat leat yoter?
Skulle du kunna skriva det? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה - at yhola lihtov et ze bevakasha?
Jag förstår הבנתי - hevanty
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer