Översättning / Siffror


Studieteknik indonesiska - Siffror
Studieteknik indonesiska - Siffror
www.loecsen.com

Svenska Indonesiska
Noll Enol
Ett Satu
Två Dua
Tre Tiga
Fyra Empat
Fem Lima
Sex Enam
Sju Tujuh
Åtta Delapan
Nio Sembilan
Tio Sepuluh
Elva Sebelas
Tolv Dua belas
Tretton Tiga belas
Fjorton Empat belas
Femton Lima belas
Sexton Enam belas
Sjutton Tujuh belas
Arton Delapan belas
Nitton Sembilan belas
Tjugo Dua puluh
Tjugoett Dua puluh satu
Tjugotvå Dua puluh dua
Tjugotre Dua puluh tiga
Tjugofyra Dua puluh empat
Tjugofem Dua puluh lima
Tjugosex Dua puluh enam
Tjugosju Dua puluh tujuh
Tjugoåtta Dua puluh delapan
Tjugonio Dua pulu sembilan
Trettio Tiga puluh
Trettioett Tiga puluh satu
Trettiotvå Tiga puluh dua
Trttiotre Tiga puluh tiga
Trettiofyra Tiga puluh empat
Trettiofem Tiga puluh lima
Trettiosex Tigu puluh enam
Fyrtio Empat pulu
Femtio Lima puluh
Sextio Enam puluh
Sjuttio Tujuh puluh
Åttio Delapan puluh
Nittio Sembilan puluh
Ett hundra Seratus
Ett hundrafem Seratu lima
Två hundra Dua ratus
Tre hundra Tiga ratus
Fyra hundra Empat ratus
Ett tusen Seribu
Ett tusen fem Seribu lima ratus
Två tusen Dua ribu
Tio tusen Sepuluh ribu
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer