+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Färger


Studieteknik italienska - Färger
Studieteknik italienska - Färger


Svenska Italienska
Jag tycker om färgen på detta bord Mi piace il colore di questo tavolo
Det är rött È rosso
Blått Blu
Gult Giallo
Vitt Bianco
Svart Nero
Grönt Verde
Orange Arancione
Lila Viola
Grått Grigio

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer