Översättning - Vid problem

Studieteknik italienska - Vid problem
www.loecsen.com

Svenska Italienska
Skulle ni kunna hjälpa mig? Mi può aiutare per favore ?
Jag är vilse Mi sono perso
Vad vill ni ha? Cosa desidera?
Vad hände? Che è successo?
Var kan jag hitta en tolk? Dove posso trovare un interprete?
Var finns närmsta apotek? Dov'è la farmacia più vicina?
Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? Puo' chiamare un medico per favore?
Vilken slags behandling går ni på för tillället? Che cura segue al momento?
Ett sjukhus Un ospedale
Ett apotek Una farmacia
En läkare Un medico
Vårdcentral Servizio medico
Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. Ho perso i documenti
Mina identitets-handlingar har blivit stulna. Mi hanno rubato i documenti
Hittegodsavdelning. Ufficio degli oggetti smarriti
Första hjälpen Posto di soccorso
Nödutgång Uscita di sicurezza
Polisen La polizia
Handlingar Documenti
Pengar Soldi
Pass Passaporto
Bagage Bagagli
Nej tack, det är bra No, grazie
Låt mig vara ifred! Lasciami in pace !
Försvinn! Vattene !( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer