Översättning / Taxi


Studieteknik italienska - Taxi
Studieteknik italienska - Taxi
www.loecsen.com

Svenska Italienska
Taxi! Taxi!
Vart vill du åka? Dove vuole andare?
Jag skall till järnvägsstationen Vado alla stazione
Jag skall till Hotell Dag och Natt Vado all'hotel Giorno e Notte
Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? Mi puo' portare all'aeroporto?
Kan ni ta mina väskor? Puo' prendere i miei bagagli?
Är det långt härifrån? È lontano da qui ?
Nej, den ligger här intill No è vicino
Den ligger lite längre bort Sì è un po' più lontano
Hur mycket kommer det att kosta? Quanto costa?
Kör mig dit, tack. Mi porti qui per favore
Den ligger till höger A destra
Den ligger till vänster A sinistra
Den ligger rakt fram Dritto
Den ligger här È qui
Det är därborta È di là
Stopp! Alt!
Det är ingen brådska Faccia con comodo
Skulle jag kunna få ett kvitto? Mi puo' fare una ricevuta per favore?

Loecsen Print
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer