Alfabet (Koreanska)

1
격이 얼마예요?
Hur mycket kostar det?
2
중에 봅시다
Vi ses
3
시 만날 수 있을까요?
Skulle vi kunna ses igen?
4
Lila
5
시다
Dricka
6
Baren
7
Fyra
8
Min fru
9
En syster