+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Siffror


Studieteknik norska - Siffror
Studieteknik norska - Siffror


Svenska Norska
Noll Null
Ett En
Två To
Tre Tre
Fyra Fire
Fem Fem
Sex Seks
Sju Sju
Åtta Ǻtte
Nio Ni
Tio Ti
Elva Elleve
Tolv Tolv
Tretton Tretten
Fjorton Fjorten
Femton Femten
Sexton Seksten
Sjutton Sytten
Arton Atten
Nitton Nitten
Tjugo Tjue
Tjugoett Tjueen
Tjugotvå Tjueto
Tjugotre Tjuetre
Tjugofyra Tjuefire
Tjugofem Tjuefem
Tjugosex Tjueseks
Tjugosju Tjuesju
Tjugoåtta Tjueåtte
Tjugonio Tjueni
Trettio Tretti
Trettioett Trettien
Trettiotvå Trettito
Trttiotre Trettitre
Trettiofyra Trettifire
Trettiofem Trettifem
Trettiosex Trettiseks
Fyrtio Førti
Femtio Femti
Sextio Seksti
Sjuttio Sytti
Åttio Ǻtti
Nittio Nitti
Ett hundra Hundre
Ett hundrafem Hundreogfem
Två hundra To hundre
Tre hundra Tre hundre
Fyra hundra Firehundre
Ett tusen Tusen
Två tusen To tusen
Tio tusen Ti tusen

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer