+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Siffror


Studieteknik persiska - Siffror
Studieteknik persiska - Siffror


Svenska Persiska
Noll صفر - sefr
Ett یک - yek
Två دو - do
Tre سه - se
Fyra چهار - câhâr
Fem پنج - panj
Sex شش - šiš
Sju هفت - haft
Åtta هشت - hašt
Nio نه - noh
Tio ده - dah
Elva یازده - yâzdah
Tolv دوازده - davâzdah
Tretton سیزده - sizdah
Fjorton چهارده - câhârdah
Femton پانزده - punzdah
Sexton شانزده - šunzdah
Sjutton هفده - hivdah
Arton هجده - hiždah
Nitton نوزده - nuzdah
Tjugo بیست - bist
Tjugoett بیست و یک - bisto yek
Tjugotvå بیست و دو - bisto do
Tjugotre بیست و سه - bisto se
Tjugofyra بیست و چهار - bisto câhâr
Tjugofem بیست و پنج - bisto panj
Tjugosex بیست و شش - bisto šiš
Tjugosju بیست و هفت - bisto haft
Tjugoåtta بیست و هشت - bisto hašt
Tjugonio بیست و نه - bisto noh
Trettio سی - si
Trettioett سی و یک - sio yek
Trettiotvå سی و دو - sio do
Trttiotre سی و سه - sio se
Trettiofyra سی و چهار - sio câhâr
Trettiofem سی و پنج - sio panj
Trettiosex سی و شش - sio šiš
Fyrtio چهل - cehel
Femtio پنجاه - panjâh
Sextio شصت - šast
Sjuttio هفتاد - haftâd
Åttio هشتاد - haštâd
Nittio نود - navad
Ett hundra صد - sad
Ett hundrafem پانصد - punsad
Två hundra دویست - divist
Tre hundra سیصد - sisad
Fyra hundra چهارصد - câhârsad
Ett tusen هزار - hezâr
Ett tusen fem هزار و پانصد - hezâro punsad
Två tusen دو هزار - do hezâr
Tio tusen ده هزار - dah hezâr

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer