+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Siffror


Studieteknik polska - Siffror
Studieteknik polska - Siffror


Svenska Polska
Noll Zero
Ett Jeden
Två Dwa
Tre Trzy
Fyra Cztery
Fem Pięć
Sex Sześć
Sju Siedem
Åtta Osiem
Nio Dziewięć
Tio Dziesięć
Elva Jedenaście
Tolv Dwanaście
Tretton Trzynaście
Fjorton Czternaście
Femton Piętnaście
Sexton Szesnaście
Sjutton Siedemnaście
Arton Osiemnaście
Nitton Dziewiętnaście
Tjugo Dwadzieścia
Tjugoett Dwadzieścia jeden
Tjugotvå Dwadzieścia dwa
Tjugotre Dwadzieścia trzy
Tjugofyra Dwadzieścia cztery
Tjugofem Dwadzieścia pięć
Tjugosex Dwadzieścia sześć
Tjugosju Dwadzieścia siedem
Tjugoåtta Dwadzieścia osiem
Tjugonio Dwadzieścia dziewięć
Trettio Trzydzieści
Trettioett Trzydzieści jeden
Trettiotvå Trzydzieści dwa
Trttiotre Trzydzieści trzy
Trettiofyra Trzydzieści cztery
Trettiofem Trzydzieści pięć
Trettiosex Trzydzieści sześć
Fyrtio Czterdzieści
Femtio Pięćdziesiąt
Sextio Sześćdziesiąt
Sjuttio Siedemdziesiąt
Åttio Osiemdziesiąt
Nittio Dziewięćdziesiąt
Ett hundra Sto
Ett hundrafem Sto pięć
Två hundra Dwieście
Tre hundra Trzysta
Fyra hundra Czterysta
Ett tusen Tysiąc
Två tusen Dwa tysiące
Tio tusen Dziesięć tysięcy

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer