Översättning / Lära sig


Studieteknik portugisiska - Lära sig
Studieteknik portugisiska - Lära sig
www.loecsen.com

Svenska Portugisiska
Vill du lära dig några ord? Queres aprender un pouco de vocabulário?
Okej! Sim, de acordo!
Vad heter det? Como é que isto se chama?
Det är ett bord É uma mesa
Ett bord. Förstår du? Uma mesa, compreendes?
Jag förstår inte Não compreendo
Kan du säga det en gång till? Podes repetir por favor?
Kan du tala lite långsammare? Podes falar um pouco mais devagar?
Skulle du kunna skriva det? Podes escrever por favor?
Jag förstår Compreendi

Loecsen Print
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer