+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Familjen


Studieteknik tjeckiska - Familjen
Studieteknik tjeckiska - Familjen


Svenska Tjeckiska
Har du familj här? Máš zde rodinu?
Min pappa Můj otec
Min mamma Má matka
Min son Můj syn
Min dotter Má dcera
En bror Bratr
En syster Sestra
En vän Přítel
En väninna Přítelkyně
Min pojkvän Můj přítel
Min flickvän Má přítelkyně
Min man Můj manžel
Min fru Má manželka

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer