Översättning / Lära sig


Studieteknik turkiska - Lära sig
Studieteknik turkiska - Lära sig
www.loecsen.com

Svenska Turkiska
Vill du lära dig några ord? Birkaç kelime öğrenmek ister misin? - birkatch kelime öwhrenmek ister misin
Okej! Tabii ki! - tabii ki
Vad heter det? Bu ne? - bu ne
Det är ett bord Bu bir masa - bu bir massa
Ett bord. Förstår du? Bir masa. Anlıyor musun? - bir massa. anloeyor mussun
Jag förstår inte Anlamıyorum - anlamoeyorum
Kan du säga det en gång till? Tekrar eder misin lütfen? - tekrar eder missin lütfen
Kan du tala lite långsammare? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen? - biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
Skulle du kunna skriva det? Yazabilir misin lütfen? - yazabilir missin lütfen
Jag förstår Anlıyorum - anloeyorum
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer