Översättning / Siffror


Studieteknik ukrainska - Siffror
Studieteknik ukrainska - Siffror
www.loecsen.com

Svenska Ukrainska
Noll Нуль - Nul'
Ett Один - Odyn
Två Два - Dva
Tre Три - Try
Fyra Чотири - Tchotyry
Fem П'ять - P`jat'
Sex Шість - Shist'
Sju Сім - Sim
Åtta Вісім - Visim
Nio Дев'ять - Dev`jat'
Tio Десять - Desjat'
Elva Одинадцять - Odynadtsjat'
Tolv Дванадцять - Dvanadtsjat'
Tretton Тринадцять - Trynadtsjat'
Fjorton Чотирнадцять - Tchotyrnadtsjat'
Femton П'ятнадцять - P`jatnadtsjat'
Sexton Шістнадцять - Shistnadtsjat'
Sjutton Сімнадцять - Simnadtsjat'
Arton Вісімнадцять - Visilnadtsjat'
Nitton Дев'ятнадцять - Dev`jatnadtsjat'
Tjugo Двадцять - Dvadtsjat'
Tjugoett Двадцять один - Dvadtsjat' odyn
Tjugotvå Двадцять два - Dvadtsjat' dva
Tjugotre Двадцять три - Dvadtsjat' try
Tjugofyra Двадцять чотири - Dvadtsjat' tchotyry
Tjugofem Двадцять п'ять - Dvadtsjat' p`jat'
Tjugosex Двадцять шість - Dvadtsjat' shist'
Tjugosju Двадцять сім - Dvadtsjat' sim
Tjugoåtta Двадцять вісім - Dvadtsjat' visim
Tjugonio Двадцять дев'ять - Dvadtsjat' dev`jat'
Trettio Тридцять - Trydtsjat'
Trettioett Тридцять один - Trydtsjat' odyn
Trettiotvå Тридцять два - Trydtsjat' dva
Trttiotre Тридцять три - Trydtsjat' try
Trettiofyra Тридцять чотири - Trydtsjat' tchotyry
Trettiofem Тридцять п'ять - Trydtsjat' p`jat'
Trettiosex Тридцять шість - Trydtsjat' shist'
Fyrtio Сорок - Sorok
Femtio П'ятдесят - P`jatdesjat
Sextio Шістдесят - Shistdesjat
Sjuttio Сімдесят - Simdesjat
Åttio Вісімдесят - Visimdesjat
Nittio Дев'яносто - Dev`janosto
Ett hundra Сто - Sto
Ett hundrafem Сто п'ять - Sto p`jat'
Två hundra Двісті - Dvisti
Tre hundra Триста - Trysta
Fyra hundra Чотириста - Tchotyrysta
Ett tusen Тисяча - Tysjatcha
Ett tusen fem Тисяча п'ятсот - Tysjatcha p`jatsot
Två tusen Дві тисячі - Dvi tysjatchi
Tio tusen Десять тисяч - Desjat' tysjatch

Loecsen Print
( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer