การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ คาตาลัน - แท็กซี่
เรียนรู้ คาตาลัน - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย คาตาลัน
แท๊กซี่ Taxi!
คุณต้องการจะไปไหนครับ On vol anar?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Vaig a l'estació
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Vaig a l'hotel Dia i Nit
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Podria portar-me a l'aeroport?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Pot agafar les meves maletes?
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Està molt lluny d'aquí?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ No, està al costat
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Sí, és una mica més lluny
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Quant costarà?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Porti'm aquí, si us plau
ด้านขวามือครับ És a la dreta
ด้านซ้ายมือครับ És a l'esquerra
ตรงไปครับ És tot recte
ที่นี่ครับ És aquí
ทางนี้ครับ És per allà
หยุดครับ Pari!
ใช้เวลาตามสบายครับ Prengui el temps que necessiti
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Em pot fer un rebut, si us plau?

Loecsen Print
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น