การแปล / ในกรณีที่มีปัญหา


เรียนรู้ ภาษาครัวเซีย - ในกรณีที่มีปัญหา
เรียนรู้ ภาษาครัวเซีย - ในกรณีที่มีปัญหา
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาครัวเซีย
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Molim Vas, možete li mi pomoći? - molim vas, mojeté li mi pomotchi
ผมหลงทางครับ Izgubila sam se - izgoubila sam se
คุณต้องการอะไรครับ Što trebate? - chto trebate
เกิดอะไรขึ้นครับ Što se dogodilo? - chto sé dogodilo
ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Gdje mogu naći tumača? - gdyé mogou natchi toumatcha
ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Gdje se nalazi najbliža ljekarna? - gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Možete li nazvati liječnika, molim Vas? - mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Da li ste trenutno pod tretmanom? - da li sté trenoutno pod tretmanom
โรงพยาบาล Bolnica - bolnitsa
ร้านขายยา Ljekarna - lekarna
หมอ Doktor - doktor
ศูนย์การแพทย์ Liječnička - liyetchnitchka
หน่วยแพทย์ Medicinska - Služba - meditsinska - sloujba
ผมทำเอกสารหายหายครับ Izgubila sam isprave - izgoubila sam isprave
ผมถูกขโมยเอกสารครับ Netko mi je ukrao isprave - netko mi yé oukrao isprave
ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Ured za izgubljene stvari - oured za izgoublyené stvari
หน่วยกู้ภัย Stanica prve pomoći - stanitsa prvé pomotchi
ทางออกฉุกเฉิน Izlaz u nuždi - izlaz ou noujdi
ตำรวจ Policija - politsiya
เอกสาร Isprave - isprave
เงิน Novac - novats
หนังสือเดินทาง Putovnica - poutovnitsa
กระเป๋าเดินทาง Prtljaga - prtlyaga
พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Ne treba, hvala - né tréba, hvala
อย่ามายุ่งกับฉัน Pustite me na miru! - poustité mé na mirou
ไปให้พ้น Maknite se! - maknité se
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น