การแปล / สังเกตภูมิอากาศ


เรียนรู้ ภาษาจีน - สังเกตภูมิอากาศ
เรียนรู้ ภาษาจีน - สังเกตภูมิอากาศ
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาจีน
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 你什么时候到的? - nǐ shénmēshíhòu dào de
วันนี้ 今天 - jīntiān
เมื่อวาน 昨天 - zuótiān
เมื่อวานซืน 两天前 - liǎng tiān qián
คุณจะอยู่กี่วันคะ 你呆多久呢? - nǐ dāi duōjiǔ ne
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 我明天走 - wǒ míngtiān zǒu
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 我后天走 - wǒ hòutiān zǒu
ผมจะกลับอีกสามวันครับ 我三天后走 - wǒ sān tiān hòu zǒu
วันจันทร์ 星期一 - xīngqīyī
วันอังคาร 星期二 - xīngqīèr
วันพุธ 星期三 - xīngqīsān
วันพฤหัสบดี 星期四 - xīngqīsì
วันศุกร์ 星期五 - xīngqīwǔ
วันเสาร์ 星期六 - xīngqīliù
วันอาทิตย์ 星期天 - xīngqītiān
เดือนมกราคม 1月 - yī yuè
เดือนกุมภาพันธ์ 2月 - èr yuè
เดือนมีนาคม 3月 - sān yuè
เดือนเมษายน 4月 - sì yuè
เดือนพฤษภาคม 5月 - wǔ yuè
เดือนมิถุนายน 6月 - liù yuè
เดือนกรกฎาคม 7月 - qī yuè
เดือนสิงหาคม 8月 - bā yuè
เดือนกันยายน 9月 - jiǔ yuè
เดือนตุลาคม 10月 - shí yuè
เดือนพฤศจิกายน 11月 - shí yī yuè
เดือนธันวาคม 12月 - shí èr yuè
คุณจะกลับกี่โมงคะ 你几点出发? - nǐ jǐ diǎn chūfā
แปดโมงเช้าครับ 早晨...八点 - zǎochen bā diǎn
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 早晨... 八点十五分 - zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 早晨... 八点三十分 - zǎochen bā diǎn sānshí fēn
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 早晨... 八点四十五分 - zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
หกโมงเย็น 晚上... 十八点 - wǎnshàng shí bā diǎn
ผมมาสายครับ 我迟到了 - wǒ chídào le
7.0/10 (3 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น