การแปล / ความรู้สึก


เรียนรู้ ภาษาจีน - ความรู้สึก
เรียนรู้ ภาษาจีน - ความรู้สึก
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาจีน
ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 我很喜欢你的国家 - wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
ดิฉันรักคุณค่ะ 我喜欢你 - wǒxǐhuānnǐ
ผมมีความสุขครับ 我很幸福 - wǒ hěn xìngfú
ผมเศรัาครับ 我很难过 - wǒ hěn nánguò
ผมรู้สึกดีมากครับ 我在这里感觉很好 - wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
ผมหนาวครับ 我很冷 - wǒ hěn lěng
ผมร้อนครับ 我很热 - wǒ hěn rè
ใหญ่เกินไปครับ 太大了 - tài dà le
เล็กเกินไปครับ 太小了 - tài xiǎo le
ดีมากครับ 非常好 - fēicháng hǎo
คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 今晚你想出去吗? - jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 我今晚想出去 - wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
เป็นความคิดที่ดีครับ 这是个好主意 - zhè shì gè hǎo zhǔyì
ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 我想好好玩玩 - wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 这不是个好主意 - zhè búshì gè hǎo zhǔyì
ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 今晚我不想出去 - jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
ผมต้องการพักผ่อนครับ 我想休息 - wǒ xiǎng xiūxi
คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 你想做运动吗? - nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 是的,我想好好放松一下! - shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
ผมเล่นเทนนิสครับ 我打网球 - wǒ dǎ wǎngqiú
ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 不,谢谢,我很累 - bù, xièxiè wǒ hěn lèi
7.0/10 (3 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น