การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษาจีน - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษาจีน - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาจีน
แท๊กซี่ 出租车! - chūzū chē
คุณต้องการจะไปไหนครับ 你到哪里去? - nǐ dào nǎli qù
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 我去火车站 - wǒ qù huǒchēzhàn
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 我要去日夜旅馆 - wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 您能送我去机场吗? - nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 您能帮我提行李吗? - nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 离这儿远吗? - lí zhèr yuǎn ma
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 不远,就在旁边 - bù yuǎn jiù zài pángbiān
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 有一点儿远 - yǒu yīdiǎnr yuǎn
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 多少钱? - duōshǎo qián
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 请送我去这里 - qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
ด้านขวามือครับ 朝右边 - cháo yòubiān
ด้านซ้ายมือครับ 朝左边 - cháo zuǒbian
ตรงไปครับ 笔直走 - bǐzhí zǒu
ที่นี่ครับ 到了 - dào le
ทางนี้ครับ 在那儿 - zài nà ér
หยุดครับ 停! - tíng
ใช้เวลาตามสบายครับ 慢慢来别着急 - mànmàn lái bié zháojí
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 您能给我开张发票吗? - nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
7.0/10 (3 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น