การแปล / ขนส่ง


เรียนรู้ ภาษาจีน - ขนส่ง
เรียนรู้ ภาษาจีน - ขนส่ง
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาจีน
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
ขบวนนี้ค่ะ 就是这列 - jiùshì zhè liè
ขอบคุณครับ 谢谢 - xièxiè
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
อู่ซ่อมรถ 修车库 - xiū chēkù
ปั๊มนํ้ามัน 加油站 - jiāyóu zhàn
เต็มถังค่ะ 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
รถจักรยาน 自行车 - zìxíngchē
ตัวเมือง 市中心 - shì zhōngxīn
ชานเมือง 郊区 - jiāoqū
เป็นเมืองใหญ่ 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
เป็นหมู่บ้าน 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
ภูเขา 一座山 - yīzuòshān
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 一条湖 - yī tiáo hú
ชนบท 乡村 - xiāngcūn
7.0/10 (3 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น