การแปล / หาคน


เรียนรู้ ภาษาดัช - หาคน
เรียนรู้ ภาษาดัช - หาคน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาดัช
ซาร่าอยู่ไหมครับ Is Sarah hier, alstublieft?
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Ja, ze is hier
เธอออกไปข้างนอกค่ะ Ze is weg
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ U kunt haar bellen op haar mobiel
เธออยู่ที่ไหนครับ Weet u waar ik haar kan vinden?
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Ze is op haar werk
เธออยู่ที่บ้านค่ะ Ze is thuis
จูเลียงอยู่ไหมคะ Is Julien hier, alstublieft?
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Ja, hij is hier
เขาออกไปข้างนอกครับ Hij is weg
เขาอยู่ที่ไหนคะ Weet u waar ik hem kan vinden?
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ U kunt hem bellen op zijn mobiel
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ Hij is op zijn werk
เขาอยู่ที่บ้านครับ Hij is thuis

Loecsen Print
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น