การแปล / ขนส่ง


เรียนรู้ ภาษาดัช - ขนส่ง
เรียนรู้ ภาษาดัช - ขนส่ง
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาดัช
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Pardon, ik zoek de bushalte
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ Stopt deze trein in Zonstad?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ Hebt u de dienstregeling van de trein?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ De dienstregeling van de bus
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
ขบวนนี้ค่ะ Die trein
ขอบคุณครับ Dank u
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Graag gedaan. Goede reis!
อู่ซ่อมรถ De (repareer)garage
ปั๊มนํ้ามัน Het benzinestation
เต็มถังค่ะ Voltanken, alstublieft
รถจักรยาน Fiets
ตัวเมือง Het stadscentrum
ชานเมือง De voorstad
เป็นเมืองใหญ่ Het is een stad
เป็นหมู่บ้าน Het is een dorp
ภูเขา Een berg
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Een meer
ชนบท Het platteland
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น