การแปล / เรียน


เรียนรู้ ภาษาตุรกี - เรียน
เรียนรู้ ภาษาตุรกี - เรียน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาตุรกี
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Birkaç kelime öğrenmek ister misin? - birkatch kelime öwhrenmek ister misin
ครับ, ตกลง Tabii ki! - tabii ki
นี่คืออะไรคะ Bu ne? - bu ne
นี่คือโต๊ะค่ะ Bu bir masa - bu bir massa
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Bir masa. Anlıyor musun? - bir massa. anloeyor mussun
ผมไม่เข้าใจครับ Anlamıyorum - anlamoeyorum
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Tekrar eder misin lütfen? - tekrar eder missin lütfen
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen? - biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Yazabilir misin lütfen? - yazabilir missin lütfen
ผมเข้าใจแล้วครับ Anlıyorum - anloeyorum
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น