การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษานอร์เวร์ - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษานอร์เวร์ - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษานอร์เวร์
แท๊กซี่ Taxi!
คุณต้องการจะไปไหนครับ Hvor skal du?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Jeg skal til stasjonen
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Kan du kjøre meg til flyplassen?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Kan du ta bagasjen min?
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Er det langt herfra?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Nei, det er like ved
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Ja, det er litt lengre borte
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Hvor mye koster det?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Kjør meg dit, vær så snill
ด้านขวามือครับ Det er til høyre
ด้านซ้ายมือครับ Det er til venstre
ตรงไปครับ Det er rett frem
ที่นี่ครับ Det er her
ทางนี้ครับ Det er den veien
หยุดครับ Stopp!
ใช้เวลาตามสบายครับ Ta den tiden du trenger
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Kan jeg få kvittering, vær så snill?
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น