ภาษาปอตุเกส > ตัวอักษร

ตัวอักษร : ภาษาปอตุเกส

ภาษาปอตุเกสภาษาไทย
1A
a campanha - O campo ชนบท
2B
bagagens กระเป๋าเดินทาง
3C
cabelereiro ร้านเสริมสวย
4D
de acordo ! ตกลงค่ะ
5E
É à direita ด้านขวามือครับ
6F
fato-de-banho ชุดว่ายนํ้า
7G
garagem ที่จอดรถ
8H
há água ou sumo de fruta มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ
9I
insolação การอาบแดด
10J
janeiro เดือนมกราคม
11K
12L
lavandaria ร้านซักรีด
13M
maio เดือนพฤษภาคม
14N
nada, obrigada ไม่ครัับ, ขอบคุณ
15O
o bar ที่่บาร์ค่ะ
16P
pão ขนมปัง
17Q
quais são os bons lugares para beber? ที่นี่มีที่ดื่มดีๆ ไหมครับ
18R
regresso amanhâ ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
19S
sábado วันเสาร์
20T
tchau! ลาก่อนค่ะ
21U
um หนึ่ง
22V
va-se embora! ไปให้พ้น
23W
24X
Sexta-feira วันศุกร์
25Y
26Z
zero ศูนย์