การแปล / เรียน


เรียนรู้ ภาษาปอตุเกส - เรียน
เรียนรู้ ภาษาปอตุเกส - เรียน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาปอตุเกส
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Queres aprender un pouco de vocabulário?
ครับ, ตกลง Sim, de acordo!
นี่คืออะไรคะ Como é que isto se chama?
นี่คือโต๊ะค่ะ É uma mesa
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Uma mesa, compreendes?
ผมไม่เข้าใจครับ Não compreendo
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Podes repetir por favor?
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Podes falar um pouco mais devagar?
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Podes escrever por favor?
ผมเข้าใจแล้วครับ Compreendi
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น