ตัวอักษร (ภาษาฝรั่งเศส)

1A
A demain
พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
2B
Bagages
กระเป๋าเดินทาง
3C
C'est à droite
ด้านขวามือครับ
4D
Décembre
เดือนธันวาคม
5E
Eau
นํ้าเปล่าค่ะ
6F
Félicitations !
ยินดีด้วยนะคะ
7G
Gris
สีเทา
8H
Hier
เมื่อวาน
9I
Il est à son travail
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
10J
J'ai chaud
ผมร้อนครับ
11K
Parking pour les voitures
ที่จอดรถ
12L
L'addition s'il vous plaît !
เช็คบิลด้วยค่ะ
13M
Ma femme
ภรรยาของผมครับ
14N
Nager
ว่ายนํ้า
15O
Où allez-vous ?
คุณต้องการจะไปไหนครับ
16P
Papiers
เอกสาร
17Q
Qu'est-ce qu'il y a à boire ?
มีอะไรดื่มบ้างครับ
18R
Réveillez-moi à sept heures, s'il vous plaît
ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
19S
S'il vous plaît
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
20T
Treize
สิบสาม
21U
Un
หนึ่ง
22V
Vélo
รถจักรยาน
23X
Dix
สิบ
24Y
Y a-t-il une salle de bain avec la chambre ?
มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
25Z
Zéro
ศูนย์