ตัวอักษร (ภาษาฝรั่งเศส)

1

 • A > A demain > พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
  Play
 • B > Bagages > กระเป๋าเดินทาง
  Play
 • C > C'est à droite > ด้านขวามือครับ
  Play
 • D > Décembre > เดือนธันวาคม
  Play
 • E > Eau > นํ้าเปล่าค่ะ
  Play
 • F > Félicitations ! > ยินดีด้วยนะคะ
  Play
 • G > Gris > สีเทา
  Play
 • H > Hier > เมื่อวาน
  Play
 • I > Il est à son travail > เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
  Play
 • J > J'ai chaud > ผมร้อนครับ
  Play
 • K > Parking pour les voitures > ที่จอดรถ
  Play
 • L > L'addition s'il vous plaît ! > เช็คบิลด้วยค่ะ
  Play
 • M > Ma femme > ภรรยาของผมครับ
  Play
 • N > Nager > ว่ายนํ้า
  Play
 • O > Où allez-vous ? > คุณต้องการจะไปไหนครับ
  Play
 • P > Papiers > เอกสาร
  Play
 • Q > Qu'est-ce qu'il y a à boire ? > มีอะไรดื่มบ้างครับ
  Play
 • R > Réveillez-moi à sept heures, s'il vous plaît > ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
  Play
 • S > S'il vous plaît > ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
  Play
 • T > Treize > สิบสาม
  Play
 • U > Un > หนึ่ง
  Play
 • V > Vélo > รถจักรยาน
  Play
 • X > Dix > สิบ
  Play
 • Y > Y a-t-il une salle de bain avec la chambre ? > มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
  Play
 • Z > Zéro > ศูนย์
  Play