ภาษาฝรั่งเศส > ตัวอักษร

ตัวอักษร : ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสภาษาไทย
1A
a demain พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
2B
bagages กระเป๋าเดินทาง
3C
c'est à droite ด้านขวามือครับ
4D
décembre เดือนธันวาคม
5E
eau นํ้าเปล่าค่ะ
6F
félicitations ! ยินดีด้วยนะคะ
7G
gris สีเทา
8H
hier เมื่อวาน
9I
il est à son travail เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
10J
j'ai chaud ผมร้อนครับ
11K
Parking pour les voitures ที่จอดรถ
12L
l'addition s'il vous plaît ! เช็คบิลด้วยค่ะ
13M
ma femme ภรรยาของผมครับ
14N
nager ว่ายนํ้า
15O
où allez-vous ? คุณต้องการจะไปไหนครับ
16P
papiers เอกสาร
17Q
qu'est-ce qu'il y a à boire ? มีอะไรดื่มบ้างครับ
18R
réveillez-moi à sept heures, s'il vous plaît ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
19S
s'il vous plaît ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
20T
treize สิบสาม
21U
un หนึ่ง
22V
vélo รถจักรยาน
23W
24X
Dix สิบ
25Y
y a-t-il une salle de bain avec la chambre ? มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
26Z
zéro ศูนย์

ตั้งต้น

วงศัพท์

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf

Alphabet