+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส - จำนวน


ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส
ศูนย์ Zéro
หนึ่ง Un
สอง Deux
สาม Trois
สี่ Quatre
ห้า Cinq
หก Six
เจ็ด Sept
แปด Huit
เก้า Neuf
สิบ Dix
สิบเอ็ด Onze
สิบสอง Douze
สิบสาม Treize
สิบสี่ Quatorze
สิบห้า Quinze
สิบหก Seize
สิบเจ็ด Dix-sept
สิบแปด Dix-huit
สิบเก้า Dix-neuf
ยี่สิบ Vingt
ยี่สิบเอ็ด Vingt-et-un
ยี่สิบสอง Vingt-deux
ยี่สิบสาม Vingt-trois
ยี่สิบสี่ Vingt-quatre
ยี่สิบห้า Vingt-cinq
ยี่สิบหก Vingt-six
ยี่สิบเจ็ด Vingt-sept
ยี่สิบแปด Vingt-huit
ยี่สิบเก้า Vingt-neuf
สามสิบ Trente
สามสิบเอ็ด Trente-et-un
สามสิบสอง Trente-deux
สามสิบสาม Trente-trois
สามสิบสี่ Trente-quatre
สามสิบห้า Trente-cinq
สามสิบหก Trente-six
สี่สิบ Quarante
ห้าสิบ Cinquante
หกสิบ Soixante
เจ็ดสิบ Soixante-dix
แปดสิบ Quatre-vingts
เก้าสิบ Quatre-vingt-dix
หนึ่งร้อย Cent
หนึ่งร้อยห้า Cent-cinq
สองร้อย Deux-cents
สามร้อย Trois-cents
สี่ร้อย Quatre-cents
หนึ่งพัน Mille
หนึ่งพันห้าร้อย Mille-cinq-cents
สองพัน Deux-mille
หนึ่งหมื่น Dix-mille

Loecsen Print

10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น