+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษารัสเซีย - จำนวน
เรียนรู้ ภาษารัสเซีย - จำนวน


ภาษาไทย ภาษารัสเซีย
ศูนย์ одна - odna
หนึ่ง две - dve
สอง Два - Dva
สาม Три - Tri
สี่ Четыре - Četyre
ห้า Пять - Pjat
หก Шесть - Šest
เจ็ด Семь - Sem
แปด Восемь - Vosem
เก้า Девять - Devjat
สิบ Десять - Desjat
สิบเอ็ด Одиннадцать - Odinnadcat
สิบสอง Двенадцать - Dvenadcat
สิบสาม Тринадцать - Trinadcat
สิบสี่ Четырнадцать - Četyrnadcat
สิบห้า Пятнадцать - Pjatnadcat
สิบหก Шестнадцать - Šestnadcat
สิบเจ็ด Семнадцать - Semnadcat
สิบแปด Восемнадцать - Vosemnadcat
สิบเก้า Девятнадцать - Devjatnadcat
ยี่สิบ Двадцать - Dvadcat
ยี่สิบเอ็ด Двадцать один - Dvadcat odin
ยี่สิบสอง Двадцать два - Dvadcat dva
ยี่สิบสาม Двадцать три - Dvadcat tri
ยี่สิบสี่ Двадцать четыре - Dvadcat četyre
ยี่สิบห้า Двадцать пять - Dvadcat pjat
ยี่สิบหก Двадцать шесть - Dvadcat šest
ยี่สิบเจ็ด Двадцать семь - Dvadcat sem
ยี่สิบแปด Двадцать восемь - Dvadcat vosem
ยี่สิบเก้า Двадцать девять - Dvadcat devjat
สามสิบ Тридцать - Tridcat
สามสิบเอ็ด Тридцать один - Tridcat odin
สามสิบสอง Тридцать два - Tridcat dva
สามสิบสาม Тридцать три - Tridcat tri
สามสิบสี่ Тридцать четыре - Tridcat četyre
สามสิบห้า Тридцать пять - Tridcat pjat
สามสิบหก Тридцать шесть - Tridcat šest
สี่สิบ Сорок - Sorok
ห้าสิบ Пятьдесят - Pjatdesjat
หกสิบ Шестьдесят - Šestdesjat
เจ็ดสิบ Семьдесят - Semdesjat
แปดสิบ Восемьдесят - Vosemdesjat
เก้าสิบ Девяносто - Devjanosto
หนึ่งร้อย Сто - Sto
หนึ่งร้อยห้า Сто пять - Sto pjat
สองร้อย Двести - Dvesti
สามร้อย Триста - Trista
สี่ร้อย Четыреста - Četyrista
หนึ่งพัน Тысяча - Tysjača
หนึ่งพันห้าร้อย Тысяча пятьсот - Tysjača pjatsot
สองพัน Две тысячи - Dve tysjači
หนึ่งหมื่น Десять тысяч - Desjat tysjač

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น