ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)

1A
A ball
ลูกบอลหนึ่งลูก
2B
Bed and breakfast
ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ
3C
Can I have a knife, please?
คุณมีมีดไหมคะ
4D
December
เดือนธันวาคม
5E
Eight
แปด
6F
February
เดือนกุมภาพันธ์
7G
Glass
แก้ว
8H
Hair salon
ร้านเสริมสวย
9I
I am cold
ผมหนาวครับ
10J
January
เดือนมกราคม
11K
Ok
ตกลงค่ะ
12L
Leave me alone!
อย่ามายุ่งกับฉัน
13M
March
เดือนมีนาคม
14N
Nine
เก้า
15O
October
เดือนตุลาคม
16P
Papers
เอกสาร
17Q
Morning, at a quarter past 8
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
18R
Are there any messages for me?
มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ
19S
Salad
สลัดผัก
20T
Take me there, please
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
21U
August
เดือนสิงหาคม
22V
Vegetables
ผัก
23W
Warm
ร้อน
24X
Excuse me, how much do I owe?
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
25Y
Yellow
สีเหลือง
26Z
Zero
ศูนย์