การแปล / บาร์


เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - บาร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - บาร์
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ที่่บาร์ค่ะ The bar
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Would you like to have a drink?
ดื่ม To drink
แก้ว Glass
ด้วยความยินดีครับ With pleasure
คุณจะทานอะไรดีคะ What would you like?
มีอะไรดื่มบ้างครับ What's on offer?
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ There is water or fruit juices
นํ้าเปล่าค่ะ Water
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Can you add some ice cubes, please?
นํ้าแข็ง Ice cubes
ช็อคโกแล็ต Chocolate
นม Milk
นํ้าชา Tea
กาแฟ Coffee
ใส่นํ้าตาล With sugar
ใส่ครีม With cream
ไวน์ Wine
เบียร์ Beer
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ A tea please
เบียร์ที่หนึ่งครับ A beer please
คุณต้องการดื่มอะไรครับ What would you like to drink?
นํ้าชาสองที่ค่ะ Two teas please!
เบียร์สองที่ค่ะ Two beers please!
ไม่ครัับ, ขอบคุณ Nothing, thanks
ดื่มให้กับคุณค่ะ Cheers!
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Cheers!
เช็คบิลด้วยค่ะ Can we have the bill please?
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Excuse me, how much do I owe?
ยี่สิบยุโรครับ Twenty euros
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ It's on me
10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น