การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แท๊กซี่ Taxi! 
คุณต้องการจะไปไหนครับ Where would you like to go?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ I'm going to the train station
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ I'm going to the Day and Night Hotel
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Can you take me to the airport, please?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Can you take my luggage?
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Is it far from here?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ No it's close
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Yes it's a little bit further away
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ How much will it be?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Take me there, please
ด้านขวามือครับ You go right
ด้านซ้ายมือครับ You go left
ตรงไปครับ It's straight on
ที่นี่ครับ It's right here
ทางนี้ครับ It's that way
หยุดครับ Stop!
ใช้เวลาตามสบายครับ Take your time
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Can I have a receipt, please?
10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น