ภาษาอัลเมเนี่ย > ตัวอักษร

ตัวอักษร : ภาษาอัลเมเนี่ย

ภาษาอัลเมเนี่ยภาษาไทย
1Ա ա
2Բ բ
3Գ գ
4Դ դ
5Ե ե
6Զ զ
7Է է
8Ը ը
9Թ թ
10Ժ ժ
11Ի ի
12Լ լ
13Խ խ
14Ծ ծ
15Կ կ
16Հ հ
17Ձ ձ
18Ղ ղ
19Ճ ճ
20Մ մ
21Յ յ
22Ն ն
23Շ շ
24Ո ո
25Չ չ
26Պ պ
27Ջ ջ
28Ռ ռ
29Ս ս
30Վ վ
31Տ տ
32Ր ր
33Ց ց
34Ւ ւ
35Փ փ
36Ք ք
37Օ օ
38Ֆ ֆ

ตั้งต้น

วงศัพท์

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf

Alphabet